[[Site/Publish_:_unsupportedBrowser]]

Ostoista saatavissa olevat säästöt:

Suorat ja epäsuorat ostot ovat tyypillisesti 30 - 70 % liikevaihdosta. 

Saavutetut säästöt vaihtelevat toimialoittain ja ovat noin 20 % hankintakuluista.

Kokemuksemme mukaan säästöpotentiaali on keskimäärin 5% liikevaihdosta.

 

Esimerkkejä toteutuneista säästöistä kustannuskategorioittain:

 

 

 • Tietotekniikkapalvelut                30 %
 • ICT laitehankinnat                       30 %
 • Ateriapalvelut                              10 %
 • Ruokahankinnat                          10 %
 • Kiinteistöpalvelut                        20 %
 • Taloushallinto                              30 %
 • Kalusteet                                      25 %
 • Siivousvälineet ja palvelut         20 %

 

 

Säästöt saavutetaan kilpailutuksilla ja koko hankinnasta maksuun -prosessia tehostamalla. 

Lisäksi läpikäytävä prosessi:

 • Kirkastaa kokonaiskuvaa yrityksen rahavirroista
 • Selkeyttää liiketoiminnan ydinalueet
 • Päivittää ja sujuvoittaa hankinnasta maksuun -prosessia
 • Vapauttaa henkilöstön aikaa yrityksen ydintehtävien hoitamiseen
 • Kehittää yrityksen omaa hankintaosaamista
 • Nopeuttaa säästöjen realisoitumista euroiksi, lisää viivan alle
 • Parantaa yrityksen maksuvalmiutta ja luottokelpoisuutta
 • Mahdollistaa investoinnit ja liiketoiminnan kasvun